I. 1981/82 Moje drugie ja w relacji do pracowni (1-38/38)