IV. 1985/86 (1-50/96)

Czwarta realizacja OWOW miała miejsce na Wydziale Rzeźby, gdzie Kowalski objął pracownię po Jerzym Jarnuszkiewiczu w 1985 roku. Asystentem Kowalskiego był Roman Woźniak. W punkcie wyjścia obszarem wspólnym był stół, a obszarami własnymi, leżące na stole fotografie uczestników zadania. Uczestniczy działali początkowo w wyznaczonych obszarach: dokonywali interwencji na fotografiach i w obrębie stołu, szybko jednak działanie rozprzestrzeniło się na całą pracownię.

Roman Woźniak tak opisywał tę realizację: "Wyjściowa sytuacja była bardzo sterylna - czysty, biały, dużych parametrów stół, a na nim, pod szkłem, fotograficzne portrety uczestników. Czas akcji - połowa lat 80. z muzyką punk, ekspresją "dzikich", spowodował, że ten stół bardzo szybko stał się miejscem działań burzących, anarchizujących, nijak nie współbrzmiących z założonym procesem porozumiewania się. Przeciwstawne działania innej grupy próbowały porządkować, nadawać sens chaosowi. Ale były znacznie słabsze. Destrukcja triumfowała".

[Bąbel w rzeczywistości. Rozmowa z Grzegorzem Kowalskim i Romanem Woźniakiem, przeprowadzona 19.01.1992 w pracowni R. Woźniaka w Warszawie, „Magazyn Sztuki" 1993, nr 1, s. 31.]


Strony: 1 2


Strony: 1 2