Vitrine pour l'art actuel (1-14/14)

Vitrine pour l’art actuel była alternatywną przestrzenią działającą w latach 1977-1980 przy ulicy Quincompoix w Paryżu (w pobliżu nowopowstałego Centrum Pompidou), założoną przez Michela Claura, Ankę Ptaszkowską oraz Brigitte Niegel. Vitrine łączyła różne formy działalności: obok księgarni specjalizującej się w książkach artystów mieścił się w niej bar, organizowano koncerty, wystawy i inne wydarzenia, a w oknie wychodzącym na ulicę odbywała się projekcja slajdów, w której galerie i instytucje artystyczne po wykupieniu abonamentu informowały o swojej działalności.

POWIĄZANE FOLDERY