Daniel Buren (1-6/6)

Daniel Buren (ur. 1938 w Boulogne-Billancourt) jest artystą, który od końca lat 60. posługuje się w swojej twórczości tym samym narzędziem wizualnym - pionowymi pasami, które umieszczone w przestrzeni miejskiej i w architekturze dokonują jej przekształcenia. Twórczość Burena wyrasta z refleksji teoretycznej dotyczącej społecznego i instytucjonalnego funkcjonowania sztuki oraz związków między miejscem i procesem produkcji sztuki, a miejscem jej odbioru. Niektóre wątki tej krytyki bliskie są refleksji teoretycznej krytyków i artystów Galerii Foksal. Teksty krytyczne Burena znane były środowisku Galerii Foksal już w latach 60. Współpraca Anki Ptaszkowskiej z Danielem Burenem trwa od lat 70., kiedy założyli Galerię 1-36 w Paryżu. Z inicjatywy Ptaszkowskiej Buren w 1974 roku wykonał interwencję w oknach pracowni Henryka Stażewskiego w Warszawie, co zapoczątkowało wieloletnią współpracę Burena ze Stażewskim i Edwardem Krasińskim.

POWIĄZANE FOLDERY