Vitrine pour l’Art Actuel (1-50/110)

Witryna dla Sztuki Aktualnej powstała z inicjatywy Anki Ptaszkowskiej, Brigitte Nigel i Michela Claura. Działała w latach 1977 – 1980. Mieściła się przy ulicy Quincampoix w Paryżu, w pobliżu Centrum Pompidou. Witryna pomyślana była jako alternatywa dla galerii z ich sztywnym programem, wystawami – była kawiarnią, kantyną, księgarnią i miejscem spotkań środowiska artystycznego. Odbywały się w niej także wystawy i koncerty. Jednym z pomysłów było prowadzenie w oknie wystawowym seansu informacyjnego na temat aktualnych wystaw w innych galeriach. Witryna działała jako przestrzeń reklamowa – galerie miały płacić abonament i nadsyłać materiały o wystawach. Te miały być prezentowane w formie w slajdów. Specjalnością witryny była także księgarnia z aktualnymi czasopismami, zinami, katalogami wystaw i książkami artystycznymi.


Strony: 1 2 3


Strony: 1 2 3