Filmoteka Muzeum

Poruszając się na rowerze w polu widzenia trzech kamer, Bruszewski zaaranżował „przestrzenną transmisję”, która przełamała linearną strukturę medium filmowego. Jak pisze o tej pracy Jan Świdziński: „Rejestracja ciągła (telewizja) wymaga tu świadomego potraktowania czasu jako złożonego z poszczególnych odcinków czasu aktualnego. Autor proponuje układ, w którym zostaje rozdzielony ruch rejestrowanego (bohatera) od ruchu kamery (obserwatora). Krzyżowanie się tych ruchów (gdy w polu widzenia kamery znajdzie się bohater) staje się kolejnymi aktualizacjami czasów od t1... do tn. Projekcja jest symultaniczna; porównuje się równocześnie różne rejestracje „bohatera” przez „obserwatora” w różnych odcinkach czasu. Zostaje tu jednocześnie zerwana ciągłość czasowa wcześniejszych i późniejszych wydarzeń. Każdy z czasów „t” jest własnym, indywidualnym czasem”.

Opis za: J. Świdziński, Model kina, w: R.W. Kluszczyński Film awangardowy w Polsce i na świecie, Łódź 1989.

(ŁM)

Rok powstania: 1974
Czas trwania: 1'08''
Język: angielski
Oryginalne media: VHS

© Małgorzata Kamińska-Bruszewska i Balbina Bruszewska