Filmoteka Muzeum

Film Klaskacz jest jedną z pierwszych polskich realizacji found footage. Kreując film z już istniejących reprezentacji, Bruszewski formułował tezę, iż film bardziej odnosi się do innych filmów (przedstawień) niż do rzeczywistości pozamedialnej. W ten sposób Klaskacz realizuje twierdzenie artysty, iż jesteśmy skazani na działanie w obszarze rzeczywistości interpretacyjnie czy też językowo przetworzonej. W Klaskaczu ujawnia się problematyka, która będzie bardzo charakterystyczna dla późniejszych realizacji artystycznych Bruszewskiego – prac opartych o nowe media komputerowe, w których artysta, wychodząc od rozważania procesów ekwiwalencji znaku i rzeczywistości, zaczyna eksplorować porządek symulakrum, Baudrillardowską ostateczną fazę ewolucji obrazów „wyemancypowanych całkowicie spod władzy tego, co rzeczywiste” (J. Baudrillard, Precesja symulakrów).

Opis za: Ł. Ronduda, Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Kraków 2006.

Rok powstania: 1971
Czas trwania: 5'53''
Język: brak języka
Oryginalne media: 35 mm

© Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Data nabycia: 27.10.2010
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło zakupu: PWSFTviT

INNE PRACE TEGO ARTYSTY W FILMOTECE