Kolekcja

  • Wojciech  Bruszewski, Ten Works, 1977

Ten Works to zbiór dziesięciu realizacji filmowych Wojciecha Bruszewskiego z lat 1973-1977, na który składają się cztery filmy i sześć prac video. Artysta inicjował i analizował złożone relacje między przedstawieniem filmowym/video, rzeczywistością przedstawianą oraz układem percepcyjno-poznawczym człowieka. Podstawowym założeniem przyświecającym jego działaniom jest konstatacja dualizmu pojęcia rzeczywistości. Bruszewski odróżniał jej aspekt materialny (rzeczywistość fizykalna) oraz mentalny (mentalne reprezentacje rzeczywistości). Zdaniem artysty, człowiek wychowany w kulturze europejskiej podporządkowuje „materię” percypowanej rzeczywistości określonym modelom pojęciowym, schematom poznawczym, które utożsamia z rzeczywistością.

Oprócz tego Bruszewski poświęcił tu uwagę roli mechanicznych narzędzi rejestracji i transmisji obrazów rzeczywistości (film, video) w tworzeniu nowych konwencji jej postrzegania. Artysta był świadom, że nowe media są co prawda wolne od fantazji i projekcji, które człowiek rzutuje na rzeczywistość, jednak nie wytwarzają prawdziwie obiektywnego jej obrazu. Są za to kolejną interpretacją, kolejną konwencją. W toku filmowania i manipulacji montażowych wtłaczają fizykalną rzeczywistość w jeszcze jedną ramę.

W Ten Works świat jawi się jako materialny rezerwuar audiowizualnych wrażeń zmysłowych, które odbieramy i filtrujemy przez nasze doświadczenie, kulturę, język, etc. nadając im znaczenie, nie zawsze świadomie. W intencji artysty manipulacja strukturami dźwięku i obrazu pomóc ma w uświadomieniu, że ciało (percepcja zmysłowa) oraz umysł/inteligencja (interpretacja pojęciowa danych percepcyjnych) stanowią nierozerwalną całość. Realizacje te mają pomóc w ujawnieniu mechanizmu percepcji, ukazując jej oparcie na pojęciowo-lingwistycznych modelach, które z góry determinują pewne właściwe nam sposoby obserwacji i interpretacji rzeczywistości. Bruszewski realizował tu strategię, którą sam nazywał „zastawianiem pułapek na to, co istnieje”.

Rok powstania: 1977
Technika: video
Wymiary: 31:12

Sposób nabycia: darowizna
Forma własności: kolekcja
Źródło: Małgorzata Kamińska-Bruszewska, Balbina Bruszewska
Nr księgi: MSN: 4300-1/2012
Data nabycia:

Inne prace tego artysty