Działania rodzinne

  • Działania rodzinne

Działania rodzinne we wrześniu i październiku towarzyszą wystawie „Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta”.

Poruszać się będziemy po świecie architektury i projektowania przestrzeni, a interesować nas będzie to, w jaki sposób urządzony jest świat i jak uważnie przyglądać się najbliższemu otoczeniu. Nadrzędnym celem spotkań jest rozwijanie nieszablonowego myślenia, twórczych postaw i ciekawości wobec świata. Ćwiczymy wrażliwość przestrzenną i świadomość wizualną. W programie warsztaty inspirowane dydaktyką hansenowską, prowadzone przez edukatorów i architektów. Na spotkania zapraszamy dzieci wraz z opiekunami.

Zobacz także:

Wydarzenia z tego cyklu: