Nielinearny proces projektowy
Działania rodzinne

  • Nielinearny proces projektowy

Dzieci wraz z opiekunami zapraszamy na Działania rodzinne towarzyszące wystawie „Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta” prowadzone przez edukatorów i architektów. Co dwa tygodnie, w niedzielne popołudnia zajmujemy się innym wątkiem twórczości wybitnych architektów.

Jak długo powstaje projekt budynku? Ile pomysłów potrzeba, by go stworzyć? Jakim wyzwaniom musi stawić czoło architekt? Warsztaty rodzinne to propozycja przyjrzenia się procesowi projektowemu. Nacisk położymy na jego „nielinearność”. Rzadko kiedy przebiega on gładko od punktu do punktu, gdzie kolejne kroki to wymyślanie budynku od ogółu do szczegółu. Proces bywa chaotyczny, najeżony pomyłkami i przeoczeniami. Jednak w procesie nawet błędy są ważne i nie warto mówić o straconym czasie!

Proponujemy wejście w rolę projektantów po to, by wspólnie otworzyć się na różne rozwiązania i szukać inspiracji tam, gdzie najmniej się ich spodziewamy.