Język rzeczy
Działania rodzinne

  • Język rzeczy

Dzieci wraz z opiekunami zapraszamy na Działania rodzinne towarzyszące wystawie „Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta” prowadzone przez edukatorów i architektów. Co dwa tygodnie, w niedzielne popołudnia zajmujemy się innym wątkiem twórczości wybitnych architektów.

Świat to wielki, nieskończony zbiór najróżniejszych form. Formę mają przedmioty, budynki, elementy przyrody. Forma sprawia, że pełnią one określone funkcje, a także wywołują w nas określone wrażenia. Inspirując się metodami analiz Oskara Hansena, przyjrzymy się rzeczom i ludziom. Podejmiemy próbę ich wizualnego lub przestrzennego „opisu”. Poszukamy w codzienności form elastycznych mogących odpowiadać na zmieniające się potrzeby.

Być może seria ćwiczeń wizualnych doprowadzi nas do odpowiedzi na pytanie, czym jest postulowana przez Hansenów Forma Otwarta?

Inne wydarzenia z tego cyklu: