Filmy niewyedytowane

Filmy zaprezentowane są całościowo, bez podziału na poszczególne nagrania, które mieszą się na danej taśmie. W tym wypadku ważna jest nie tylko treść, lecz również formalne zabiegi, których dokonał Zbigniew Libera. Montaż „na żywo“ to sposób konstruowania opowieści filmowej opracowany przez samego artystę - nagrywany obraz jest całością nie poddawaną późniejszemu montażowi w studio - to artysta podczas kręcenia decyduje, w którym momencie włączyć i wyłączyć kamerę. Technika ta jest obarczona pewną dozą przypadkowości, jednocześnie dużą rolę odgrywa tu wyczucie i intuicja samego artysty.Czytaj więcej