Dokumentacja życia artystycznego (1-36/36)

Zbigniew Libera nie tylko aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym, ale był również jego kronikarzem. Fotografia i sztuka wideo zawsze leżały w polu zainteresowań artysty - zaowocowało to bezcenną dokumentacją z takich wydarzeń, jak Plener w Teofilowie we wrześniu 1985 roku czy impreza Kultury Zrzuty w Teofilowie w 1987 roku.

Czytaj więcej