Archiwum Zbigniewa Libery

Archiwum Zbigniewa Libery na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej to zbiór około dwóch tysięcy obiektów z okresu dzieciństwa i młodości tego artysty (czyli od lat 60. do wczesnych 90. XX wieku).

Zgromadzona dokumentacja dogłębnie i szczegółowo przedstawia proces kształtowania się osobowości i krystalizacji głównych obszarów zainteresowań artystycznych, które powracać będą w dojrzałych pracach Libery.

Przyglądając się wczesnej twórczości Zbigniewa Libery można prześledzić źródła kluczowych dla jego dzieła motywów: śmierci, destrukcji, seksualności oraz opresyjności społeczeństwa.
Archiwum udostępnione na stronie artmuseum.pl ma unikatowy charakter: artysta w radykalnym geście upublicznia niemal wszystkie zachowane dokumenty, fotografie i filmy wideo do roku 1991. Prezentujemy znane, ikoniczne prace, takie jak „Obrzędy intymne“, „Perseweracja mistyczna“ czy „Jak tresuje się dziewczynki“. Obok nich znajdują się zdjęcia z albumu rodzinnego, dokumentacja życia artystycznego (łódzki „Strych“ i „Kultura Zrzuty“), kolekcja zdjęć i wycinków prasowych gromadzonych przez Liberę jako inspiracja i materiały do tworzenia prac.

W zbiorze „Więzienie, 1982“ można zapoznać się z dokumentacją wykonaną przez Liberę w zakładzie karnym dla więźniów politycznych w Hrubieszowie, w którym odsiadywał wyrok za drukowanie i kolportowanie materiałów opozycyjnych. Kilka ocalałych odbitek to historyczne, niepowtarzalne świadectwo tamtych czasów.

Osobną kategorię tworzą „Inedita“, czyli prace, które artysta zdecydował się udostępnić, mimo, że są niedokończone, nigdy nie wykorzystane czy też, z różnych powodów, odrzucone przez artystę, oraz dokumentacja fotograficzna podróży Zbigniewa Libery do Afryki Północnej i Izraela na przełomie lat 1989/1990.
 

Kuratorzy: Kaja Kowalska, Maciej Wołosiuk