Niezbędne uzupełnienie, 1978 (1-37/37)

Cykl zdjęć „Niezbędne uzupełnienie“ powstał jako ilustracja do artykułu w piśmie Odgłosy, jednak ani artykuł, ani fotografie nigdy nie zostały opublikowane. W swojej pracy Libera używając dziecięcych zabawek podejmuje próbę zrekonstruowania sfery, która, choć jest integralnie związana z wojną, jest wypierana z oficjalnego dyskursu. Jednocześnie, uzupełniając zabawkowe żołnierzyki o motywy gwałtu, przemocy i ludzkiej fizjologii, kwestionuje potocznie przypisywaną zabawkom niewinność, demaskuje polityczność i uwikłanie w ideologię, ujawnia ich rzeczywiste funkcje. Tę nieedytowaną serię można potraktować jako zapowiedź późniejszych prac np. Eroici z 1997 roku, czy najbardziej znanej pracy Libery - Lego z 1996 roku, w których artysta przyjmuje podobną strategię - mówi o ważnych i kontrowersyjnych kwestiach wykorzystując zabawki. Poprzez zderzenie dwóch pozornie nieprzystających porządków - zabawy, kojarzonej z niewinnością i dzieciństwem oraz okrucieństwa i przemocy uprzedmiotawiającej człowieka, prace te wywołują u widza niepokój i dezorientację.