Mariusz Tchorek (101-140/140)

Mariusz Tchorek (ur. 1939 w Warszawie, zm. 2004) był krytykiem i teoretykiem sztuki, tłumaczem i psychoterapeutą. Studiował anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Na przełomie lat 50 i 60. współpracował z artystami i krytykami tworzącymi lubelską grupę „Zamek”. W 1966 razem z Anką Ptaszkowską i Wiesławem Borowskim założył Galerię Foksal w Warszawie. Pisał o przedwojennej awangardzie i o współczesnych artystach. Był współautorem manifestu „Wprowadzenie do ogólnej teorii miejsca”, ogłoszonego w 1966 roku na Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach, a następnie opublikowanego w Programie Galerii Foksal (1967). Interesował się muzyką współczesną. Po odejściu z Galerii Foksal w 1970 roku studiował kulturę tybetańską w Monachium, a w połowie lat 70. zamieszkał w Wielkiej Brytanii. Tam od lat 80. prowadził zajęcia psychoterapeutyczne. Na zaproszenie Ptaszkowskiej w 1994 roku gościł na seminarium „Principe d’Egalite” [Zasada równości] w Szkole Sztuki Pięknych w Caen, gdzie przeprowadził eksperymentalne działanie zatytułowanie „Równowstąpienie”. 


Strony: 1 2 3


Strony: 1 2 3