Walka o ulice
WARSZAWA W BUDOWIE 14

projekt: Studio Lekko

W tegorocznej 14. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE podejmujemy temat miejskiego życia ulicy, dziś niemal całkowicie zdominowanej przez samochody.

 

Tytuł wystawy festiwalowej został zapożyczony z książki „Walka o ulice", w której amerykańska aktywistka miejska Janette Sadik-Khan pisała: „Podstawowa zasada organizacji ruchu znana jest od stu lat i do tej pory była ignorowana przez planistów. Głosi, że skutki zależą od tego, co zbudujesz. Więcej pasów ruchu, to więcej samochodów”. Osią festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE jest pytanie o uniwersalne projektowanie ulic tak, by były dostępne i przyjazne dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców. Wychodzimy z założenia, że na ulicach Warszawy zmieścimy się wszyscy.

Samochód stał się symbolem nowoczesności. W prezentowanych na wystawie dziełach sztuki, filmach i podczas festiwalowych spotkań przedstawimy różne aspekty stylu życia opartego wyłącznie o samochody. Chcemy, aby stało się to pretekstem do dyskusji o efektach przeciążenia ulic ruchem samochodowym. Doskonałym przykładem będzie, przygotowana wspólnie z Oddziałem Warszawskim SARP, prezentacja historii Alej Jerozolimskich, kiedyś pełnej życia miejskiej ulicy, dziś przypominającej trasę szybkiego ruchu.

Siłą WARSZAWY W BUDOWIE są twórcze, często nieoczywiste współprace: ze stroną pozarządową, samorządem i jego jednostkami, aktywistkami i aktywistami, instytucjami miejskimi, biznesem i mieszkańcami. Publiczność festiwalu odwiedzi zajezdnię tramwajową przy ul. Kawęczyńskiej, pozna historię rozwoju sieci tramwajowej warszawskiego transportu publicznego i codzienną pracę osób, które ją obsługują. Weźmie udział w debatach i oprowadzaniach eksperckich i kuratorskich po wystawie. Pozna wyniki studenckich badań, świadczących o schyłku ery przejść podziemnych, które coraz częściej są zasypywane, a piesi chętniej wybierają chodzenie po tradycyjnych, naziemnych przejściach. Zaprosimy publiczność WARSZAWY W BUDOWIE na pokazy filmowe w kinie „Syrena” i wykład światowej sławy eksperta do spraw urbanistyki prof. Carlosa Moreno. W trakcie spacerów i spotkań poznamy warszawskie standardy dostępnego projektowania.

Podczas festiwalu poruszymy również inne aspekty „walk o ulice”, takie jak zmiany nazw, które rozpalają silne konflikty tożsamościowe. Opowiemy też o różnych sposobach odczuwania i poruszania się po mieście, a także funkcji błękitno-czerwonych tablic Miejskiego Systemu Informacji Warszawy, które nas przez nie prowadzą. Odbędziemy też podróż po miejskich wyspach ciepła, czyli miejscach, gdzie miasto się przegrzewa. Będziemy przysłuchiwać się najbliższemu otoczeniu dźwiękowemu ulicy i temu, jak ono na nas wpływa. Opowiemy także historię Pieszych Mas Krytycznych.

W debatach i spotkaniach festiwalowych będziemy dyskutować o możliwych kierunkach rozwoju miast wobec kryzysu klimatycznego, m.in.: ochronie i sadzeniu zieleni, zatrzymywaniu wody deszczowej i ograniczaniu roli samochodu w mieście na rzecz komunikacji zbiorowej i pieszych oraz bezpiecznej i ekologicznej mobilności. Na przyszłość miast będą mieć wpływ zarówno projektanci systemowych rozwiązań, jak i ich użytkownicy.

Kuratorzy festiwalu: Tomasz Fudala, Jan Mencwel
Projekt finansuje m.st. Warszawa


• • •

Боротьба за вулицю

БУДІВНИЦТВО ВАРШАВИ 14

На цьогорічному фестивалі БУДІВНИЦТВО ВАРШАВИ 14 ми порушуємо тему міського життя вулиці, яке сьогодні майже повністю заполонили автомобілі. Назва виставки запозичена з книжки «Боротьба за вулицю», у якій американська міська активістка Джанет Садік-Хан писала: «Основне правило організації руху відоме вже сто років, але і досі проєктанти ігнорують його. Воно стверджує, що наслідки залежать від того, що ти збудуєш. Якщо збудуєш більше смуг руху, то буде більше автомобілів». Основна тема фестивалю БУДІВНИЦТВО ВАРШАВИ – проблема універсального планування вулиць таким чином, щоб вони були доступні та комфортні для всіх мешканців та мешканок. Закладаємо, що ми всі помістимося на вулицях Варшави.

Автомобіль став символом сучасності. У представлених на виставці творах мистецтва, фільмах та під час фестивальних зустрічей ми будемо презентувати різні аспекти стилю життя, що опирається тільки на автомобілі. Ми прагнемо, щоб це стало претекстом дискусії про ефекти переобтяження вулиць рухом автомобілів. Чудовим прикладом буде презентація історії Єрусалимських алей, яку ми підготували разом з Варшавським відділом Товариства польських архітекторів (SARP) і яка показує алеї, що були колись сповненою життям міською вулицею, а сьогодні стали схожі на швидкісну трасу.

Сильною стороною БУДІВНИЦТВА ВАРШАВИ є творча, часто непередбачувана, співпраця з недержавними установами, самоуправлінням та його підрозділами, активістками та активістами, міськими інституціями, представниками бізнесу та мешканцями. Гості фестивалю відвідають трамвайне ДЕПО на вул. Кавенчинській (ul. Kawęczyńska), дізнаються історію розвитку трамвайної мережі варшавського громадського транспорту та про щоденну роботу людей, які її обслуговують. Візьмуть участь у дискусіях і екскурсіях з експертами та кураторами виставки. Довідаються про результати студентських досліджень, що підтверджують закінчення ери підземних переходів, які все частіше засипають, а пішоходи більш охоче вибирають традиційні наземні переходи. Ми запросимо відвідувачів БУДІВНИЦТВА ВАРШАВИ на покази фільмів у кінотеатрі «Сирена» («Syrena») та лекцію всесвітньо відомого експерта з питань урбаністики проф. Карлоса Морено. На прогулянках та зустрічах ми ознайомимося з варшавськими стандартами доступного планування.

Під час фестивалю ми торкнемося й інших аспектів «боротьби за вулиці», – зміни назв, які розпалюють гострі конфлікти, пов’язані з ідентичністю. Розповімо також про різні способи відчуття та переміщення містом і про функції блакитно-червоних таблиць Варшавської міської системи інформації, які нас ведуть столицею. Здійснимо подорож міськими островами тепла, тобто місцями, де місто перегрівається. Будемо дослухатися до найближчого звукового фону вулиці й до того, як він впливає на нас. Розповімо історію Піших критичних мас.
Під час фестивальних дискусій та зустрічей будемо обговорювати можливі напрями розвитку міст в умовах кліматичної кризи, зокрема захист та висаджування зелені, збирання дощової води та організація ролі автомобіля в місті на користь громадського транспорту та пішоходів, безпечної та екологічної мобільності. На майбутнє міст матимуть вплив як проєктанти системних рішень, так і мешканки та мешканці міст.

Куратори фестивалю: Томаш Фудаля, Ян Менцвель
Фінансування проєкту – місто Варшава 

Autorki i autorzy prac na wystawie:
Ana Alenso, Architektoniczki, Diego Bianchi, Alexandra Bircken, Katka Blajchert, Papcio Chmiel, Mateusz Choróbski, Jan Domicz, Edward Dwurnik, Krzysztof Franaszek, Mikołaj Grospierre, Barbara Gryka, Michał Grzymała, Dominik Jałowiński, Kornel Janczy, Zuzanna Janin, Alevtina Kakhidze, Jakub Kanna, Urszula Kozak, Adam Kozicki, Yulia Krivich, Kaja Kusztra, Henryk Kwiatek, Miasto Jest Nasze, Witek Orski, Paulina Pankiewicz, Jerzy Porębski, Igor Przybylski, Patryk Różycki, Maciej Salamon, Maria Sołtys, Studentki i studenci School Of Ideas Uniwersytetu SWPS, Maria Toboła, Piotr Wysocki, Ada Zielińska, Marta Żakowska

Kuratorzy:
Tomasz Fudala, Jan Mencwel

Projekty aktywistyczne:
Marcin Jarzynowski, Barbara Jędrzejczyk, Joanna Klikowicz, Justyna Orchowska, Paweł Przewłocki, Wojciech Surała

Projekt o przejściu podziemnym do wystawy festiwalowej przygotowali Studenci Uniwersytetu SWPS na kierunku Kulturoznawstwo – School of Ideas 2021/2024:
Nikodem Jakubowski, Mirella Murawska, Łukasz Cegliński, Dominika Perłowska, przy współpracy z Artystami: erypietas, nocny_marek27, luksprzeziks, zuozone, miss_dorys

Scenografia wystawy:
CENTRALA - Simone de Iacobis, Małgorzata Kuciewicz

Produkcja:
Maja Łagocka, Aleksandra Nasiorowska, Maria Nowakowska, Paweł Wójcik

Badania i kwerendy:
Maria Sołtys, Aleksandra Zhuchko

Teksty:
Tomasz Fudala, Marcin Jarzynowski, Barbara Jędrzejczyk, Joanna Klikowicz, Justyna Orchowska, Adam Orzechowski, Paweł Przewłocki, Jan Mencwel, Wojciech Surała

Biogramy artystów:
Aleksandra Zhuchko

Identyfikacja wizualna festiwalu:
Studio Lekko

Opracowanie graficzne wystawy:
Maciej Chodziński, Katarzyna Łygońska

Komunikacja:
Marta Bartkowska, Józefina Bartyzel, Aleksandra Długołęcka, Anna Szałas, Iga Winczakiewicz

Redakcja:
Aleksandra Urbańska

Koordynacja programu publicznego:
Paweł Nowożycki

Tłumaczenia:
Ewa Kanigowska-Gedroyć, Maria Redkva, Kristina Sribniak

Edukacja:
Dominika Jagiełło, Szymon Maliborski, Marta Przybył, Katarzyna Witt, Hanna Zwierzchowska, Petra Skarupsky, Marta Skowrońska-Markiewicz, Aniela Trojanowska, Katarzyna Benda, Bernard Wnuk, Cezary Wierzbicki, kolektyw Blyzkist

Muzeum Dostępne:
Marta Przasnek

Konserwacja i ewidencja:
Joanna Dziewanowska-Stefańczyk, Maciej Janicki, Julia Kłosińska, Michał Kożurno, Agnieszka Tarasiuk-Sutryk

Realizacja wystawy:
Jakub Antosz, Marek Franczak, Szymon Ignatowicz, Aleksander Kalinowski, Paweł Sobczak, Marcin Szubiak

Projekt strony internetowej:
Huncwot

Współpraca:
Michał Bachta, Monika Baranowska, Agata Górska-Campagno, Agnieszka Jędrzejczyk, Artur Jeziorek, Kamil Jóźwik, Andrzej Kowalski, Maciej Kropiwnicki, Anna Nagadowska, Mikołaj Mundzik, Jarosław Paruch, Sylwia Radzikowska, Anna Ragan, Anna Ruszczyńska, Dagmara Rykalska, Eliza Sasak-Maciejczyk, Marcin Smyk, Olga Szeluga

Partnerzy festiwalu:
Muzeum Warszawy, Tramwaje Warszawskie, ULMA Construccion Polska S.A., Miasto Jest Nasze, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich, Fundacja Polska Bez Barier, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Huncwot

• • •

Авторки та автори представлених на виставці робіт:“Архітектонічки”, Ана Аленсо, Дієго Б'янкі, Александра Біркен, Катка Блайхерт, Генрик Єжи Хмєлєвський (Татко Хмєль), Матеуш Хорубський, Ян Домич, Едвард Двурнік, Кшиштоф Франашек, Ніколас Ґросп'єрр, Барбара Ґрика, Міхал Ґжимала, Домінік Яловіньський, Корнель Янчи, Зузанна Янін, Алевтина Кахідзе, Якуб Канна, Уршуля Козак, Адам Козіцький, Юлія Кривич, Кайя Куштра, Генрик Квятек, Місто – наше, Вітек Орський, Пауліна Панкевич, Єжи Порембський, Ігор Пшибильський, Патрик Ружицький, Мацєй Салямон, Марія Солтис, студентки і студенти Школи ідей Варшавського університета соціальних і гуманітарних наук, Марія Тобола, Пьотр Висоцький, Ада Жєліньська, Марта Жаковська.

Куратори:
Томаш Фудаля, Ян Менцвель
Активістські проєкти:
Марцін Яжиновський, Барбара Єнджейчик, Йоанна Клікович, Юстина Орховська, Павел Пшевлоцький, Войцєх Сурала

Проєкт про підземний перехід на фестивальну виставку підготували студенти напрямку культурознавство Школа ідей 2021/2024 Варшавського університета соціальних і гуманітарних наук:
Нікодем Якубовський, Мірелла Муравська, Лукаш Цегліньський, Домініка Перловська, у співпраці з митцями: erypietas, nocny_marek27,  luksprzeziks, zuozone, miss_dorys

Сценографія виставки:
CENTRALA – Саймон де Якобіс, Малґожата Куцєвич

Монтаж:
Майя Лаґоцька, Александра Насьоровська, Марія Новаковська, Павел Вуйцік

Візуальна ідентифікація фестивалю:
Studio Lekko

Графічний дизайн виставки:
Мацєй Ходзіньський, Катажина Лиґоньська

Дослідження та опитування:
Марія Солтис, Алєксандра Жучко


Тексти:
Томаш Фудаля, Марцін Яжиновський, Барбара Єнджейчак, Йоанна Клікович, Ян Менцвель, Юстина Орховська, Павел Пшевлоцький, Войцєх Сурала

Переклади:
Ева Каніґовська- Ґедройць
Марія Редква
Крістіна Срібняк

Біографії митців:
Ал’ксандра Жучко

Редакція:
Ал’ксандра Урбанnська

Співпраця:
Моніка Барановська

Комунікація:
Марта Бартковська, Юзефіна Бартизель, Александра Длуголенцька, Анна Шалас, Іґа Вінчакєвич

Координування публічної програми:
Павел Новожицький

Освітня програма:
Домініка Яґелло, Шимон Маліборський, Марта Пшибил, Катажина Вітт, Ганна Звежховська, Петра Скарупски, Марта Сковроньська-Маркевич, Анеля Трояновська, Катажина Бенда, Бернард Внук, Цезарій Вєжбіцький, колектив «Близькість»

Доступний музей:
Марта Пшаснек

Документооблік:
Йоанна Джєвановська-Стефаньчик, Мацєй Яніцький, Юлія Клосінська, Міхал Кожурно, Аґнєшка Тарасюк-Сутрик

Реалізація виставки:
Якуб Антош, Марек Франчак, Шимон Ігнатович, Алєксандер Каліновський, Павел Собчак, , Марцін Шуб’як

Дизайн сайту:
Huncwot

Співпраця:
Міхал Бахта, Аґата Ґурська-Кампаньйо, Аґнєшка Єнджейчик, Артур Єжьорек, Каміль Южьвік, Анджей Ковальський, Мацєй Кропівницький, Анна Наґадовська, Миколай Мунджік, Ярослав Парух, Сильвія Раджіковська, Анна Раґан, Анна Рущиньська, Даґмара Рикальська, Еліза Сасак-Мацєйчик, Марцін Смик, Ольга Шелюга

Партнери фестивалю:
Музей Варшави, Варшавські трамваї, ULMA Construccion Polska S.A., Місто – наше, Варшавський відділ Товариства польських архітекторів, Польща без бар’єрів, Національний цифровий архів, Huncwot

 

 

Inne archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
18:00 Otwarcie Otwarcie wystawy „Walka o ulice"WARSZAWA W BUDOWIE 14 MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
12:00 Warsztaty Warsztaty projektowania miastaGrupa 7-10 lat MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
12:00 Spacer Czucie miasta: wzrok i przestrzeń. Spacer samorzeczniczyWARSZAWA W BUDOWIE 14 Rotunda PKO, Marszałkowska 100/102
Marszałkowska 100/102, Warszawa
14:00 Spacer Tamka – śródmiejski szlak dowiślańskiWARSZAWA W BUDOWIE 14 Miejsce zbiórki
,
14:00 Oprowadzanie Oprowadzanie po angielsku / Guided tour in EnglishWARSZAWA W BUDOWIE 14 MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa
16:00 Warsztaty Warsztaty projektowania miastaGrupa 10-12 lat MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
17:00 Film Cały ten dźwiękProjekcja filmu w kinie Syrena KINO SYRENA
Rynek Starego Miasta 42,
12:00 Warsztaty Warsztaty projektowania miastaGrupa 13-16 lat MUZEUM na Pańskiej
Pańska 3 , Warszawa
14:00 Oprowadzanie ЕКСКУРСІЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮOprowadzanie w jęz. ukraińskim MUZEUM nad Wisłą
Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (Skwer Kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny"), Warszawa