Niewidoczni
Instytucje kultury wobec kryzysu bezdomności

  • Niewidoczni

    ilustracja: Kaja Kusztra

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na debatę w ramach 12. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE „Coś wspólnego".

Czy osoby w kryzysie bezdomności mogą być odbiorcami i odbiorczyniami instytucji kultury? Dlaczego dziś obecne są jedynie w pracach artystów?

Dyskusje o niedostępności i ekskluzywności sztuki w ostatnich latach doprowadziły do powstania szeregu inicjatyw promujących inkluzywność.

Mimo starań, dla wielu wizyta w muzeum i kontakt ze sztuką wciąż pozostaje przywilejem, z którego - ze względu na wykluczające lub stygmatyzujące położenie - musieli zrezygnować.

Co możemy zmienić, by poszerzyć pole widzenia instytucji?

Pragnąc nadal otwierać sale wystawiennicze dla uprzednio “niewidzialnych” widzów, postanowiliśmy tym razem poruszyć kwestię osób w kryzysie bezdomności.
W trakcie debaty, wspólnie zastanowimy się nad kolejnymi krokami w kierunku systemowej zmiany i pełnej dostępności instytucji sztuki.

Jak sprawić, aby sale wystawiennicze stały się bardziej jednoczące, otwierające, a mniej wykluczające? Jakie realne działania mogą podjąć w tej kwestii galerie i muzea? Czy możliwy jest kompleksowy system współpracy między organizacjami pomocowymi i światem sztuki?

Przede wszystkim spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: dlaczego inkluzywne działania w sferze kultury są tak ważne w pracy na rzecz osób wykluczonych? 

Magdalena Luśka Żagałkowicz

Od wielu lat działaczka społeczna, aktywistka działająca na rzecz osób wykluczonych. Członkini Gy Dziung Norbu, stowarzyszenia które od 10 lat karmi i ubiera osoby w kryzysie bezdomności na ulicach Warszawy. W Fundacji pracuje na stanowisku fundraiserki, inicjatorka otwarcia Serca Miasta - lokalu którego działania przyczyniają się do aktywizacji i powrotu osób wykluczonych na rynek pracy.

Karol Grygoruk

Fotograf dokumentalny i aktywista. Absolwent Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz doktorant w Instytucie Twórczej Fotografii w Opavie. W pracy naukowej skupia się na tematyce fotografii zaangażowanej, etyce oraz wpływie nowych mediów na współczesną kulturę wizualną. W swoich działaniach fotograficznych i dokumentalnych od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Współzałożyciel agencji RATS. Autor dokumentalnego cyklu I LOVE YOU DAD oraz publikacji książkowej pod tym samym tytułem, ukazującej relacje władzy i społeczeństwa w rządzonym przez wojskowy reżim turystycznym raju Tajlandii. Mieszka oraz pracuje między Warszawą i Bliskim Wschodem.

Paweł Ilecki

Antropolog kultury, publicysta, przez 23 lata w kryzysie bezdomności, w tym ok. 4 lata na ulicy, obecnie doktorant UW, rzecznik prasowy Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN_Poland), działacz ATD-Czwarty Świat, Żywej Biblioteki, aktor Teatru Bezdomnych, Teatru Uciśnionych i Teatru Opowieści. 

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: