Tożsamość a widzialność
Osoby ciemnoskóre w polu kreatywnym

  • Tożsamość a widzialność

    ilustracja: Kaja Kusztra

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na ostatnią debatę realizaowną w ramach festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE 12 przez grupę Czarne jest polskie.

Ogi Ugonoh wraz z Mają ∀. Ngom, Oliwią Bosomtwe, Wiktorem Bagińskim oraz Ramat S. Musą spotkają się, aby podjąć dyskusję o tożsamości kulturowej i sztuce w Polsce i za granicą.

Panel rozpocznie się od prezentacji, w której powołując się na badania, obserwacje i osobiste doświadczenia omówimy, co tak naprawdę oznacza bycie osobą ciemnoskórą, zwłaszcza w kontekście coraz częstszych zawłaszczeń kulturowych.

Tożsamość osoby ciemnoskórej nie jest estetyką, maską czy kostiumem, które można dobrowolnie przybrać, ale złożoną tożsamością kulturową (silną, osobistą, nieulegającą łatwej kategoryzacji) i serią wspólnych doświadczeń. Poddamy także krytycznej analizie przekonanie o tym, że osoby ciemnoskóre to nowe „zjawisko” w polskim społeczeństwie oraz jakie to pociąga za sobą konsekwencje.

Następnie dyskutanci przedstawią, czym zajmują się w swojej pracy, jak ona ich kształtuje, jak przez nią wyrażają siebie i współtworzą polską kulturę.
Na koniec wspólnie pozwolimy sobie odpowiedzieć na pytania, czym w takim razie może być „sztuka odpowiedzialna”? I dlaczego nawet, a może szczególnie w Polsce ważne jest odpowiedzialne czerpanie z czarnej kultury?

Link do spotkania w aplikacji ZOOM podamy wkrótce. Debata będzie transmitowana na profilu Muzeum na Facebooku.

Oliwia Bosomtwe

dziennikarka portalu Noizz.pl. W swoich tekstach stara się zwracać uwagę na globalne problemy związane z rasizmem, ale i przybliżać czytelnikom złożoną tożsamościową perspektywę czarnej Polki, która urodziła się w Krakowie i wychowywała w Nowym Sączu. 

Ramat S. Musa

aktorka. Absolwentka szkoły teatralnej Royal Welsh College of Music and Drama w Cardiff. Dotychczas współtworzyła w Londynie zespół teatralny Matchstick Theatre. Obecnie pracuje w Polsce nad realizacją własnych projektów artystycznych.

Maja ∀. Ngom

polsko-senegalska artystka wizualna mieszkająca w Londynie.
Ukończyła studia na Wydziale Fotografii w Royal College of Art w Londynie (2015) oraz Neofilologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2005). W swojej twórczości łączy praktykę fotograficzną, wideo oraz tekst, wprowadza elementy rzeźby i instalacji. Częstym punktem wyjścia jej działań artystycznych są osobiste doświadczenia i narracje wynikające z jej wieloetnicznego pochodzenia. W pracach stawia pytania dotyczące inności, rasy i więzów rodzinnych nawiązując tym samym do uniwersalnych tematów związanych z tożsamością. Zainteresowania badawczo-twórcze artystki obejmują także język i jego wpływ na percepcję rzeczywistości kulturowej oraz symbolikę związaną z wizualnymi kodami etniczno-rasowymi. W swoich pracach zgłębia zagadnienia wielorasowości i czarności [blackness] w szerokiej perspektywie Black Studies, a także specyficzne ukształtowanie tych kategorii na gruncie polskim.

Oghele (Ogi) Ugonoh

polsko-nigeryjska artystka, edukatorka i aktywistka. Ogi ukończyła kostiumografię w Institute of Art Design and Technology w Irlandii. Jej praca głównie skupia się na problemach rasowych i społecznych, dotyczących osób ciemnoskórych w Stanach Zjednoczonych. Ogi jest współuczestniczą akcji #dontcallmemurzyn i współtwórczynią grupy Czarne jest polskie, która skupia się na przybliżaniu doświadczeń Afropolaków.

 

  

Inne wydarzenia z tego cyklu: