Muzeum

Nasza misja

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest instytucją publiczną, która kolekcjonuje dzieła sztuki oraz bada i upowszechnia materialne i niematerialne dziedzictwo kultury współczesnej.

MSN współpracuje z różnorodnymi grupami i społecznościami, a także instytucjami w Polsce i na świecie. Jest przestrzenią dialogu i wspólnego kształtowania wrażliwości poznawczej i estetycznej. Rozwija się wraz z Warszawą, reaguje na rzeczywistość, rozbudza ciekawość.

Codziennemu funkcjonowaniu Muzeum towarzyszy staranie, by działać etycznie i profesjonalnie oraz z troską o środowisko i relacje społeczne.