Kolekcja

Wymiary: cm

Forma własności: depozyt
Nr księgi: MSN: 4300-15/2020
Data nabycia:

Inne prace tej artystki