Kolekcja

Wymiary: cm

Forma własności: depozyt
Nr księgi: MSN: 4300-11-1-4/2020
Data nabycia:

Inne prace tej artystki