Kolekcja

Wymiary: cm

Forma własności: depozyt
Nr księgi: MSN: 4300-17-1-2/2020
Data nabycia:

Inne prace tej artystki