Kolekcja

 • Paweł Althamer, Burłacy, 2012

  fot. Bartosz Stawiarski
 • Paweł Althamer, Burłacy, 2012

  fot. Bartosz Stawiarski
 • Paweł Althamer, Burłacy, 2012

  fot. Bartosz Stawiarski
 • Paweł Althamer, Burłacy, 2012

  fot. Bartosz Stawiarski
 • Paweł Althamer, Burłacy, 2012

  fot. Bartosz Stawiarski
 • Paweł Althamer, Burłacy, 2012

  fot. Monument Service
 • Paweł Althamer, Burłacy, 2012

  fot. Bartosz Stawiarski
 • Paweł Althamer, Burłacy, 2012

  fot. Bartosz Stawiarski

Burłacy to praca zainspirowana sytuacją Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – instytucji, która nieustannie zabiega o wybudowanie swojego gmachu, a tym samym przypieczętowanie swego istnienia i utrwalenie miejsca kultury współczesnej w społeczeństwie. Althamer posłużył się odwołaniem do bardzo znanego obrazu Burłacy na Wołdze (1873) Ilji Riepina, rosyjskiego malarza, który łączył realizm przedstawienia z sympatią dla ludu. W rzeźbie, wykonanej autorską techniką artysty, znalazły się przedstawienia 11 pierwszych członków zespołu Muzeum (można ich rozpoznać dzięki odlewom twarzy), którzy z wysiłkiem, ale i w zapamiętaniu ciągną – jak burłacy – model Muzeum, które kiedyś ma powstać. Ta grupa rzeźbiarska to wyjątkowy obiekt w kolekcji Muzeum. Nie tylko dokumentuje heroiczny etap istnienia instytucji, jest wyrazem wsparcia dla wysiłków zmierzających do stworzenia w Warszawie muzeum sztuki nowoczesnej, ale i wskazuje na silne przekonanie artysty o społecznej roli sztuki.

Rok powstania: 2012
Technika: taśmy plastikowe na metalowej konstrukcji
Wymiary: 170×150×1000 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Paweł Althamer
Nr księgi: MSN: 4300-45/2012
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także

Inne prace tego artysty