Kolekcja

 • Artur Żmijewski, Paweł Althamer, Odwiedziny Profesora Zemły, 2013
 • Artur Żmijewski, Paweł Althamer, Odwiedziny Profesora Zemły, 2013
 • Artur Żmijewski, Paweł Althamer, Odwiedziny Profesora Zemły, 2013
 • Artur Żmijewski, Paweł Althamer, Odwiedziny Profesora Zemły, 2013

  "W niedalekiej przyszłości" fot. B.Stawiarski
 • Artur Żmijewski, Paweł Althamer, Odwiedziny Profesora Zemły, 2013

  "W niedalekiej przyszłości" fot. B.Stawiarski
 • Artur Żmijewski, Paweł Althamer, Odwiedziny Profesora Zemły, 2013

  "W niedalekiej przyszłości" fot. Karol Kaczorowski

Rzeźba jest wynikiem współpracy w ramach warsztatu „Cześć Akademii” (2013) zainicjowanego przez Pawła Althamera i Artura Zmijewskiego, który odbył się na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obaj artyści są znani z organizowania działań o charakterze wspólnotowym, przekraczających tradycyjne kwestie autorstwa dzieła, spójności mediów na rzecz działań kreujących choćby chwilową wspólnotę. Wciągają do swoich działań rozmaite środowiska, a swoje talenty plastyczne traktują jako narzędzie pomagające w mediacjach.

Warsztat „Cześć Akademii” był wyzwaniem rzuconym szkole artystycznej, która ciągle kultywuje tradycyjne rzemiosło i poza drobnymi wyjątkami jest zamknięta na wszelkie radykalne idee, które zmieniły sztukę współczesną. Jednocześnie celem przedsięwzięcia było ujawnienie, pokazanie warsztatu tradycyjnego artysty, podkreślenie raczej żmudnego procesu niż gotowego produktu. Prezentowaną rzeźbę artyści wykonali wspólnie ze swoim kolegą z czasów akademii Romanem Stańczakiem oraz nauczycielem z pierwszych lat studiów Gustawem Zemłą (ur. 1931 w Jasienicy Rosielnej). Szczególnie konfrontacja z dawnym pedagogiem, zwolennikiem tradycyjnego rozumienia rzeźby oraz autorem wielu oficjalnych pomników, jest interesująca. Rzeźbie towarzyszy film, który dokumentuje proces powstawania obiektu, ale i spotkanie po latach różnych artystycznych postaw.
 

Rok powstania: 2013
Technika: glina, konstrukcja metalowa
Wymiary: 60×40×30 cm

Sposób nabycia: darowizna
Forma własności: kolekcja
Źródło: Paweł Althamer, Artur Żmijewski
Nr księgi: MSN: 4300-6/2014
Data nabycia:

Zobacz także

Inne prace tych artystów