Wokół kolekcji
Paweł Althamer o „Burłakach”

„Burłacy” to praca zainspirowana sytuacją Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – instytucji, która nieustannie zabiega o wybudowanie swojego gmachu, a tym samym przypieczętowanie swego istnienia i utrwalenie miejsca kultury współczesnej w społeczeństwie.

Zobacz także: