Filmoteka Muzeum

Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, we współpracy z Jarogniewem Milewskim.

Performance towarzyszył uhonorowaniu Piotra Wyrzykowskiego nagrodą dla najzdolniejszego studenta gdańskiej PWSSP przyznanej mu przez ówczesnego dyrektora PGS Ryszarda Ziarkiewicza.

Był to eksperyment audiowizualny, w którym artysta grając w kosza i rzucając piłkami w przekaźniki zamontowane na ścianie tworzył improwizowany utwór muzyczny wykorzystujący sample z symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. Artysta pełnił tu podwójną rolę – był elementem instrumentu, w który na czas performance przeistoczyła się galeria, ale również podmiotem odpowiedzialnym za ostateczny kształt utworu. Gra Wyrzykowskiego wymusiła na obserwatorach zajęcie bezpiecznych pozycji chroniących przed ewentualnym uderzeniem piłki. Przełamanie bariery dzielącej rzeczywistość od sztucznej sytuacji performance było jednym z celów Wyrzykowskiego w tej i wielu innych akcjach artysty.

Działanie posiadało również element prowokacyjny – miało miejsce podczas oficjalnej gali, którą artysta zmienił w sportową rozgrywkę. Na własnych zasadach wszedł w dialog ze sportowymi zasadami rywalizacji oraz podziałami na przegranych i wygranych, adaptowanymi przez świat sztuki na potrzeby m.in. konkursów artystycznych.

(KK)

Rok powstania: 1995
Czas trwania: 7'56"
Język: brak języka
Oryginalne media:

© Piotr Wyrzykowski