Filmoteka Muzeum

Piotr Wyrzykowski

Urodził się w 1968 roku w Gdańsku. Artysta współczesny, performer, wykorzystuje w swojej twórczości film wideo, performance wideo, internet, instalacje, projekcje wideo w przestrzeni publicznej. Studiował architekturę wnętrz w latach 1989–1991, a następnie malarstwo w latach 1991–1995 i w Pracowni Intermedialnej prof. Witosława Czerwonki w PWSSP w Gdańsku. W latach 90. aktywnie uczestniczył w gdańskim środowisku artystycznym, będąc członkiem Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych (1991–1992) prowadzącego galerię C-14, członkiem Fundacji Galerii Otwartej (1992–1993), wicedyrektorem Fundacji Wyspa Progress (1993–1995). W 1995 roku został współzałożycielem i dyrektorem artystycznym grupy CUKT (Centralny Urząd Kultury Technicznej). W 1995 roku otrzymał pierwszą, a w 1997 drugą nagrodę na festiwalu WRO. Był nominowany do nagrody "Spojrzenia" Fundacji Kultury Deutsche Bank w 2003 roku. Mieszka i pracuje w Kijowie oraz Gdańsku.

Prace artysty w filmotece