Filmoteka Muzeum

Głoszone przez rząd Edwarda Gierka hasło stworzenia socjalistycznego społeczeństwa konsumpcyjnego znalazło swój oddźwięk w fascynacji produkowanym od 1973 roku Fiatem 126p. Maluch szybko stał się fetyszem konsumentów.

Stosując bliskie kadry i liczne powtórzenia charakterystyczne dla pop artu, Rytka pokazuje PRL-owski obiekt pożądania i z ironią demaskuje demagogię ówczesnej władzy.

Opis na podstawie: D. Crowley, Sztuka konsumpcji, w: 1, 2, 3... Awangarda. Film/Sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum, red. Ł. Ronduda, F. Zeyfang, Warszawa 2006; Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009.
 

(AK)

Rok powstania: 1976
Czas trwania: 7\'09\"
Język: bez dźwięku
Oryginalne media: 16 mm

© Zygmunt Rytka

Data nabycia: 14.11.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt

PRACE TEGO ARTYSTY W KOLEKCJI