Kolekcja

  • Zygmunt  Rytka, Fiat 126p, 1976

Głoszone przez rząd Edwarda Gierka hasło stworzenia socjalistycznego społeczeństwa konsumpcyjnego znalazło swój oddźwięk w fascynacji produkowanym od 1973 roku Fiatem 126p. Maluch szybko stał się fetyszem konsumentów.

Stosując bliskie kadry i liczne powtórzenia charakterystyczne dla pop artu, Rytka pokazuje PRL-owski obiekt pożądania i z ironią demaskuje demagogię ówczesnej władzy.

Opis na podstawie: D. Crowley, Sztuka konsumpcji, w: 1, 2, 3... Awangarda. Film/Sztuka pomiędzy eksperymentem a archiwum, red. Ł. Ronduda, F. Zeyfang, Warszawa 2006; Ł. Ronduda, Sztuka polska lat 70. Awangarda, Warszawa 2009.

 

(AK)

Rok powstania: 1976
Technika: film 16 mm
Wymiary: 7'09"

Sposób nabycia: darowizna
Forma własności: kolekcja
Źródło: Zygmunt Rytka
Nr księgi: MSN.K1F.21
Data nabycia: