Filmoteka Muzeum

Czas do dyspozycji/Czas na podjęcie decyzji to analiza przepływu czasu – zagadnienia, które jest obecne w konceptualnych pracach artysty od początku lat 70-tych. Obrazy ludzkiego działania (tu: przenoszenia i układania kamieni), opierającego się na pojedynczych decyzjach mających doprowadzić do zmian w zastanej rzeczywistości, zostały zderzone z obrazami przyrody (błękitu nieba) i dźwiękami tykania przypominającymi o niezmiennie i miarowo płynącym czasie. Obrazując stałość przepływu czasu, Rytka podkreśla również czasowy wymiar ludzkich działań, kładąc nacisk nie na ich wynik, a proces ich powstawania.
 

(AK)

Rok powstania: 1989
Czas trwania: 6'27"
Język: brak języka
Oryginalne media: VHS

© Zygmunt Rytka

Data nabycia: 14.11.2011
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt

PRACE TEGO ARTYSTY W KOLEKCJI