Filmoteka Muzeum

Film Tkacze opiera się na napisanym w 1892 roku dramacie niemieckiego noblisty, Gerharta Hauptmanna. Sztuka o tym samym tytule opisuje powstanie tkaczy w Górach Sowich w 1844 roku. Historię proletariackiego buntu Molska przeniosła we współczesne realia, zachowując fragmenty dialogów, chór i rozbudowane didaskalia. Siedzący na tle śląskiej kopalni bezrobotni górnicy słowami z dramatu Hauptmanna narzekają na panujący wyzysk. Scenie towarzyszą nagrania z codziennej pracy w kopalni węgla i dźwięk zagrzewającej do buntu pieśni tkaczy. Pieśń śpiewana w nowych realiach traci jednak swój rewolucyjny wydźwięk. Molska zadaje tym samym pytanie o aktualność lewicowej retoryki, zarówno tej XIX-wiecznej, jak i związanej z ruchem Solidarności z lat 80. XX wieku. Film został zrealizowany przez Fundację Galerii Foksal przy współpracy bytomskiej galerii Kronika.
 

(AK)

Rok powstania: 2009
Czas trwania: 12'04
Język: polski
Oryginalne media:

© Anna Molska, dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal

Data nabycia: 05.06.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt