Filmoteka Muzeum

Film Molskiej jest paradokumentalnym zapisem prób zespołu śpiewaczego Jarzębina ze wsi Kocudza na Zamojszczyźnie. Oprócz bogatego repertuaru pieśni, przypisanych różnym świętom i obrzędom, zespół ten wykonuje również rytuały żałobne, odnoszące się do tradycji wiejskich płaczek lamentujących na pogrzebach. Artystka odchodzi od eksponowania egzotycznego dla współczesnego widza folkloru, prezentując jak najbardziej surowy zapis obrzędowego żalu, pozbawionego ludowych ozdobników. W nowej realizacji filmowej Molskiej istotne jest zderzenie dwóch, wydawałoby się nieprzystających do siebie światów: tradycyjnego spektrum lokalnych obyczajów, folkloru kultywowanego na Zamojszczyźnie oraz zinstytucjonalizowanego świata sztuki. Widoczna jest także laboratoryjno-wspólnotowa metoda praktykowana w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego, wywodząca się z teorii formy otwartej Oskara Hansena. Film powstał w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Opis pochodzi z broszury wystawy Early Years prezentowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w KW Institute for Contemporary Art w Berlinie (28.02-2.05.2010).

Rok powstania: 2010
Czas trwania: 27'43"
Język: polski (angielskie napisy)
Oryginalne media:

© Anna Molska, dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal

Data nabycia: 05.06.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt