Filmoteka Muzeum

“Najmniejsza apokalipsa” - performance

12 października 2019, Komuna Warszawa

Kuratorka: Agnieszka Sural

Producent: Fundacja Witryna

Partner: Komuna Warszawa

Projekt współfinansowany przez Biuro Kultury m.st. Warszawy

Copyright: Oskar Dawicki i Fundacja Witryna
 

Rok powstania: 2019
Czas trwania: 19'45"
Język: polski
Oryginalne media:

© Oskar Dawicki i Fundacja Witryna