Kolekcja

  • Oskar Dawicki, Budget Story, 2007

Oskar Dawicki jest jednym z niewielu polskich artystów, którzy w swojej twórczości podejmują krytykę rynku sztuki. Budget Story to konceptualny film, który trwa dokładnie tyle, na ile wystarczyło pieniędzy przeznaczonych przez instytucję na realizację projektu artysty. Każda klatka filmu ma konkretną wartość pieniężną. Umieszczone w rogach ekranu liczniki odmierzają topniejące wraz upływem trwania filmu środki, a w finałowej scenie, specjalnie zatrudniony, czołowy polski aktor Jan Nowicki, zdąża jedynie powtórzyć kilkakrotnie zdanie: „Zaraz skończą się pieniądze!" Dawicki w Budżet Story jak również w innych pracach (Skórka na wyprawkę, 10.000PLN) stara się w sposób dość drastyczny tłumaczyć język artystyczny na język ekonomii, uświadamiając, iż dyskusja o sztuce zazwyczaj maskuje jedynie operacje kapitałowe.

Rok powstania: 2007
Technika: wideo, DVD
Wymiary: 9'26'' cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Stowarzyszenie Integracji Kultury
Nr księgi: MSN: 4300-4/2009
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Inne prace tego artysty