Sztuka w szkole

Sztuka w szkole

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do udziału w programie zajęć, które odbędą się w Waszej szkole.


Tematy działań zostały pogrupowane w trzech cyklach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji. Główną ideą programu jest użycie sztuki w ramach zajęć szkolnych (czas trwania 1,5 godziny). Poprzez zróżnicowane aktywności takie jak ruch, gest malarski, praca rąk i wyobraźni zajęcia wzmacniają umiejętności interpretacji dzieła sztuki.

Grupa może podążyć jedną z trzech wybranych ścieżek tematycznych. Do wyboru jest wersja podstawowa czyli pojedyncze zajęcia i wersja rozszerzona – pogłębiony cykl trzech spotkań w obrębie wybranej ścieżki. Koszt pojedynczych zajęć to 200 zł, pakiet trzech zajęć w danej ścieżce - 550 zł.

Zapisy: zapisy@artmuseum.pl

Zajęcia prowadzimy w oparciu o prace powstałe w ramach “Form podstawowych”, wystawy sztuki w środowisku szkolnym, której pierwsza edycja została zrealizowana w 2021 roku. Projekt składa się z przygotowanych przez artystki i artystów dzieł i instrukcji ich uruchomienia, „uśpionej” wystawy, która w każdej chwili może się zmaterializować w kształcie wybranym przez uczniów szkoły, wspieranych przez kadrę nauczycielską i zespół edukacji Muzeum.

Dzieła sztuki zostały pomyślane jako narzędzia do ćwiczenia wyobraźni, współpracy, lepszego rozumienia świata i odwagi do jego kształtowania. Na podstawie doświadczeń pracy z grupami z całej Polski powstały scenariusze lekcji. Zajęcia z użyciem dzieła sztuki poprowadzą doświadczone muzealne edukatorki w bliskim dzieciom i młodzieży środowisku - w przestrzeni Waszej szkoły.

ŚCIEŻKA 1: PRZYRODA I KOSMOS

Zajęcia rekomendowane dla klas 1-6 Szkół Podstawowych

Sztuka współczesna często podejmuje temat przyrody. Zapraszamy grupy młodszych dzieci do przyglądania się naturze w najbliższej okolicy. W otoczeniu szkoły, na świeżym powietrzu wykonamy ćwiczenia oparte na opowieści i odczuwaniu przyrody różnymi zmysłami. Przyjrzymy się roślinom jako materii do twórczej pracy. Zajęcia pozwolą na podjęcie tematu przyrody, ekologii, miejsca człowieka w naturze, naturalnych cykli - pór roku, wegetacji roślin. Mogą sprzyjać też potrzebie wyciszenia i relaksu.

Cele: zajęcia wzmacniają bycie w naturze w sposób uważny, inspirują procesami i materiałami naturalnymi, integrują grupę poprzez współdziałanie w przestrzeni.

ŚCIEŻKA 2: SŁOWO I OBRAZ

Zajęcia rekomendowane dla klas 4-8 szkół podstawowych i szkół średnich

Porozmawiajmy o książkach i ich bohaterach, sprawdźmy czy kanon lektur szkolnych pokrywa się z ulubionymi książkami dzieci i młodzieży, przyjrzyjmy się wizerunkom bohaterów opowieści i zastanówmy się nad ich sposobami działania i postawą. Zajmiemy się słowami, opowieściami i ich relacjami z obrazami. Pochylimy się też nad użyciem słów i obrazów w mediach analogowych i elektronicznych. Na podstawie ćwiczeń proponowanych przez artystki zastanowimy się nad komunikatami, które spotykamy na co dzień w przestrzeni publicznej. Poprzez ćwiczenia twórcze sprawdzimy, jaki ładunek niosą słowa i czy obrazy mogą być komunikatami.

Cele: zajęcia odpowiadają na rosnącą potrzebę czytania i patrzenia ze zrozumieniem, interpretowania komunikatów medialnych, tworzenia własnych wypowiedzi, wprowadzają w zakres edukacji medialnej.

ŚCIEŻKA 3: RUCH I DZIAŁANIE

Zajęcia rekomendowane dla klas 1-8 szkół podstawowych i szkół średnich

Zajęcia mają charakter integracyjny, ruch i obecność w przestrzeni są niezależne od języka i kodów kulturowych, pozwalają budować wspólnotę w czasie kryzysu i nauczyć nas od nowa bycia razem. Zaobserwujemy różne miejsca w bezpośredniej okolicy i ich wpływ na ciało i zachowanie. Wychodząc od ćwiczeń z uważności na siebie, innych i otoczenie będziemy doświadczać ruchu w nich. Przeanalizujemy jak ciało zachowuje się w odmiennych miejscach i o różnych porach oraz jak nasze gesty odczytują inni.

Cele: integracja grupy poprzez działania ruchowe, praca z samoświadomością, akceptacją siebie i innych, ćwiczenie umiejętności współdziałania w zespole, komunikacji, również pozawerbalnej.