Sympozjum poświęcone twórczości Marii Bartuszovej
Martina Pachmanová: Milczenie na temat feminizmu i ‘kobiecości” jako cecha estetyczna

Historia (sztuki) zna wiele przykładów opowieści z różnych powodów pominiętych, zapomnianych czy wypartych z jej głównego nurtu. Jednodniowe sympozjum poświęcone twórczości Marii Bartuszovej to próba przypomnienia jednej z nich.

Zaproszeni goście z jednej strony wracają do przeszłości i ją opowiadaką, z drugiej jednak próbują tę historię ożywiać: ujmować w szerszej (często tylko potencjalnej) perspektywie i wyobrażać w możliwych (ale niezaistniałych) dialogach. Zaburzając linearność, spróbowali poszukać jej teraźniejszych znaczeń.

Dr Martina Pachmanová jest historyczką, niezależną kuratorką i pisarką. Specjalizuje się w dziedzinie gender, polityki seksualnej i feminizmie oraz sztuce nowoczesnej, współczesnej i teorii sztuki. Jest adiunktem w praskiej Akademii Sztuk Pięknych, Architektury i Wzornictwa. Pachmanová jest autorką kilku publikacji książkowych: Mobile Fidelities: Conversations on Feminism, History, and Visuality [Mobilna wierność: rozmowy o feminizmie, historii i wizualności] (Praga 2001; wersja angielska: www.ktpress.co.uk); Unknown Territories of Czech Modern Art: Through the Looking Glass of Gender [Nieznane terytoria czeskiej sztuki nowoczesnej: przez lustro gender] (Praga 2004); Artemis and Dr. Faustus: Women in Czech and Slovak Art History [Artemis i Doktor Faustus: kobiety w czeskiej i słowackiej historii sztuki] (wraz z Milena Bartlová; Praga 2008); The Birth of the Woman Artist from a Lemonade Foam: Gender Contexts of Modern Czech Art Theory and Criticism [Narodziny kobiety-artystki z lemoniadowej pianki: konteksty genderowe teorii i krytyki czeskiej sztuki nowoczesnej] (Praga 2013). Opublikowała również trzy monografie zapomnianych czeskich artystek modernistycznych, w związku z ich retrospektywnymi wystawami: Milada Marešová: Painter of New Objectivity [Milada Marešová: malarka nowego obiektywizmu] (Praga – Brno 2008); Madame Gali: Expressionist Work of Marie Galimberti-Provázková. 1880–1951 [Madame Gali: ekspresjonistyczna twórczość Marie Galimberti-Provázkovej. 1880-1951] (Praga 2011); Vlasta Vostřebalová-Fischerová: Between Social Art and Magical Realism [Vlasta Vostřebalová-Fischerová: między sztuką społeczną a realizmem magicznym] (Praga – Brno 2013). Jako kuratorka Pachmanová zorganizowała ponad dwadzieścia wystaw sztuki nowoczesnej i współczesnej. Współpracowała również przy organizacji wystawy Gender Check/Sprawdzam płeć! Kobiecość i męskość w sztuce Europy Wschodniej (Wiedeń-Warszawa, 2009-2010).
 

Zobacz także:

Wystawa i inne archiwalne wydarzenia towarzyszące:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
11:00 Sympozjum Sympozjum poświęcone twórczości Marii Bartuszovej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
18:00 Film „Przypadek Josephine H.”Projekcja filmowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
12:30 Warsztaty Białe opowieści – Śnieżaki w Muzeum Warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
14:00 Warsztaty Białe opowieści – Śnieżaki w Muzeum Warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa
12:30 Warsztaty Białe opowieści – Śnieżaki w Muzeum Warsztaty dla dzieci w wieku 3-6 lat Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Emilia
ul. Emilii Plater 51, Warszawa