Diament na broń
Mikołaj Sobczak w rozmowie z dr Magdą Szcześniak

Rozmowa kulturoznawczyni dr Magdy Szcześniak z artystą Mikołajem Sobczakiem.

W sercu zainteresowań Sobczaka leży polityka, w szczególności polityka historyczna i militaryzacja pamięci, oraz ich wpływ na losy marginalizowanych grup społecznych. Ponadto w swojej twórczości Sobczak przygląda się globalnym mechanizmom konsumpcji i aspiracyjnym stylom życia charakterystycznym dla późnego kapitalizmu.

Dr Magda Szcześniak jest kulturoznawczynią, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Bada polską transformację po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przemian kultury wizualnej i sfery publicznej. W swojej książce „Normy widzialności” przyglądała się sprawczym obrazom polskiej transformacji, badając relacje pomiędzy formułami reprezentacji a zachodzącą zmianą społeczną.

Rozmówcy zastanawiają się wspólnie nad „obrazami walczącymi” oraz ich potencjałem do queerowania polityki historycznej.

Inne wydarzenia z tego cyklu: