Diament na broń
Mikołaj Sobczak w rozmowie z dr Magdą Szcześniak

  • Diament na broń

    Kadr z filmu Mikołaja Sobczaka "Wyklęte", 2018

Departament Obecności zaprasza na rozmowę kulturoznawczyni dr Magdy Szcześniak z artystą Mikołajem Sobczakiem, aktualnym rezydentem cyklu Duma i Uprzedzenie w Muzeum na Pańskiej.

W sercu zainteresowań Sobczaka leży polityka, w szczególności polityka historyczna i militaryzacja pamięci, oraz ich wpływ na losy marginalizowanych grup społecznych.  Ponadto w swojej twórczości Sobczak przygląda się globalnym mechanizmom konsumpcji i aspiracyjnym stylom życia charakterystycznym dla późnego kapitalizmu.

Dr Magda Szcześniak jest kulturoznawczynią, pracuje w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Bada polską transformację po 1989 roku, ze szczególnym uwzględnieniem przemian kultury wizualnej i sfery publicznej. W swojej książce „Normy widzialności” przyglądała się sprawczym obrazom polskiej transformacji, badając relacje pomiędzy formułami reprezentacji a zachodzącą zmianą społeczną.

Rozmówcy zastanowią się wspólnie nad „obrazami walczącymi” oraz ich potencjałem do  queerowania polityki historycznej.
 

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: