Dokumentacja

Archiwum i utopia w XX wieku
Muzeum Otwarte 2009/2010

Cykl Archiwum i utopia w XX wieku to próba przemyślenia pojęcia utopii, zastanowienia się, czy utraciło ono współcześnie swoją siłę i znaczenie.

W ramach projektu przyglądano się różnym interpretacjom pojęcia wieku oraz bilansom XX wieku pisanym przez filozofów i historyków. Podjęto również próbę zdefiniowania pojęcia utopii i archiwum, aby w głównej części cyklu skupić się na pracach artystów, którzy odnoszą się do treści archiwalnych, żeby szukać w nich śladów utopii.