Archiwum i utopia w XX wieku
Pośmiertne życie ludu. Paweł Mościcki

Co dziś przetrwało z dawnych idei rewolucyjnych?

Przede wszystkim gdzie toczy się obecnie gra o kształt, rozmiar i wewnętrzną strukturę demokratycznego ludu? Sztuka wciąż kwestionuje wyznaczone granice tej kategorii, często próbując nawiązać kontakt z przeszłością rewolucyjną zapatrzoną w wizję Ludu jako spełnienia utopii. Na wykładzie zajmiemy się niektórymi pracami o takich ambicjach.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: