Archiwum i utopia w XX wieku
Utopia Ludu. Paweł Mościcki

Nie ma chyba dla nowoczesnej demokracji pojęcia równie podstawowego – a jednocześnie problematycznego – jak pojęcie Ludu.

Jak przedstawić Demos, jaką formę nadać wielości, która powstaje po detronizacji królów, którzy wcześniej byli twarzami poddanych sobie społeczeństw? Co rewolucja demokratyczna wniosła do naszego rozumienia kategorii reprezentacji? Czy w demokracji chodzi o ukazanie Ludu czy ludów, zachowanie niespójności czy konieczność syntezy? I jak w odpowiedzi na te pytania może pomóc nam Fra Angelico?

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: