Skrzydlate i Anioły (1-50/448)

Sam akt latania i skrzydlate postacie zaprzątały wyobraźnię Hasiora właściwie od samego początku jego kariery artystycznej i wielokrotnie znajdowały swoje odbicie w jego sztuce, nawet w tak bardzo abstrakcyjnych realizacjach, jak pomnik na Snozce (1966) – na zachowanych w archiwum Galerii Władysława Hasiora szkicach widać, że konstruktywistyczna i drapieżna forma wyprowadzona została z sylwetki anioła. Być może na wyobraźnię autora wpłynęły traumatyczne wydarzenia z wojennej młodości, kiedy był świadkiem rozstrzelania żydowskiej rówieśniczki – na ten temat w swojej monografii pisze Andrzej Banach (Kraków 1964).

Zestaw obejmuje „Notatniki”: „Skrzydlate” (036, 037, 038), „Skrzydlate Sztandary Pom Różne” (111), „Skrzydła rezerwa” (251), „Postać skrzydła” (319), „Fruwanie i Nika” (348).


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9