1979-1983 (1-49/49)

Lata 1979-1983 to okres dojrzewania artystycznego i politycznego Zbigniewa Libery. Kolejno wprowadza do swoich działań nowe środki artystyczne - fotografię, instalację, grafikę. W 1981 roku Libera przerywa studia i zaczyna angażować się politycznie w życie polskiej opozycji, tworzy ulotki potępiające pacyfikację kopalni „Wujek“, współpracuje z „Solidarnością“ drukując dla niej materiały, wydaje własne pismo „Bibuła“.

Czytaj więcej