Kolekcja

  • Bronisław Schlabs, Fotogram II/14 , 0

Zanim Bronisław Schlabs dołączył do nieformalnej grupy fotograficznej, tworzonej przez Jerzego Lewczyńskiego i Zdzisława Beksińskiego, swoje prace utrzymywał w konwencji socrealizmu. Zetknięcie się w 1956 z wybitnymi fotografikami zaowocowało przełomową w twórczości Schlabsa wystawą Krok w nowoczesność. Zaprezentowane na wystawie przez artystę prace były przykładem iście nowoczesnego podejścia do medium fotografii: poddawane bezpośredniej ingerencji – poprzez cięcie, podgrzewanie, przyklejanie do różnych materiałów – negatywy, tworzą abstrakcyjne formy, wymykające się tradycyjnemu rozumieniu sztuki fotograficznej.

Technika: odbitka srebrowo-żelatynowa, fotogram, papier fotograficzny
Wymiary: 29,5×39,5 cm

Sposób nabycia: darowizna
Forma własności: kolekcja
Źródło: BRE Bank SA
Nr księgi: MSN: 4300-3/2012
Data nabycia: