Kolekcja

Bronisław Schlabs (1920–2009)

Bronisław Schlabs tworzył abstrakcyjne zdjęcia, opierające się na motywach zaczerpniętych z natury. Jego prace powstawały poprzez poddanie negatywów bezpośredniej ingerencji (np. cięcie, podgrzewanie, przyklejanie do różnych materiałów). W Schlabs 1957 zorganizował w Poznaniu przełomową wystawę fotograficzną Krok w nowoczesność. W tym samym roku wraz z Jerzym Lewczyńskim i Zdzisławem Beksińskim założył nieformalną grupę fotograficzną.

Prace artysty znajdują się w zbiorach m. in. Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie oraz w muzeach na terenie kraju.
 

Prace artysty w kolekcji