Filmoteka Muzeum

Fotograficzno-filmowy cykl Maszyny Łukasza Skąpskiego przedstawia niezbadaną kartę z historii myśli twórczej w powojennej Polsce. W 1982 roku na Podhalu artysta był świadkiem uruchamiania maszyny do podorywania ziemniaków, skonstruowanej samodzielnie przez miejscowego rolnika. Maszyna zawdzięczała swój osobliwy wygląd częściom różnorodnego pochodzenia – korpus wzięty z motocykla SHL otrzymał kierownicę z tyłu pojazdu, tylne koło zastąpił lemiesz, a napęd został przeniesiony na metalowe koło łopatkowe wzięte z jakiejś maszyny rolniczej.

Skąpskiego zafascynowała zaradność konstruktorów-amatorów w niesprzyjających warunkach gospodarki planowej. Państwowa produkcja maszyn rolniczych skupiała się wówczas na dostarczaniu sprzętu dużym przedsiębiorstwom z centralnej Polski. Zamiast traktorów z Ursusa, zbyt drogich i nieprzystosowanych do górzystych terenów, rolnicy zaczęli samodzielnie konstruować sprzęt. Skąpski po latach wrócił na Podhale, by zdokumentować, opisać i zinterpretować osobliwe maszyny.

Opis na podstawie: Ł. Skąpski, Maszyny. „Samy” z Podhala/Machines. Homemade Tractors from Podhale, Kraków 2009.
 

(AK)

Rok powstania: 2006
Czas trwania: 23'30''
Język: polski
Oryginalne media: BETA SP

© Łukasz Skąpski

Data nabycia: 30.01.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt