Filmoteka Muzeum

Janusz Połom prowadził liczne doświadczenia, w ramach których stawiał w bezpośredniej relacji dźwięki i odpowiadające im obrazy. Tak jak Józef Robakowski, odrywając oko od wizjera kamery uwalniał zarazem obraz (w pewnym bodaj stopniu) od dominacji ludzkiej, a tym samym od wpływu nań kodów kulturowych, tak samo Połom, dokonując bezpośrednich translacji dźwięków na obrazy, nadawał im autonomię i przekraczał (bądź przynajmniej problematyzował) ich tradycyjny, przedstawieniowy charakter. Posługiwał się w tym celu rozmaitymi urządzeniami, na przykład oscylografem, za pomocą którego zreazlizował film Alfabet (1974). Podejmował też szereg innych działań zmierzających do uzyskania bezpośrednich wizualizacji dźwięków.

(Opis za: Warsztat Formy Filmowej 1970 – 1977, kat. wystawy w CSW Zamek Ujazdowski, 2000, Ryszard W. Kluszczyński)
 

Rok powstania: 1974
Czas trwania: 2'13"
Język: polski
Oryginalne media: 35 mm

© Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Data nabycia: 05.06.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt