Filmoteka Muzeum

PKF 14B/72

Kontestatorzy

Kronika poświęcona jest dwóm wybranym wydarzeniom artystycznym realizowanym w Elblągu i okolicach miasta w 1972 roku. Ich organizatorem była elbląska Galeria EL – ośrodek sztuki współczesnej założony w 1961 roku przez Gerarda Kwiatkowskiego (1930–2015). Na potrzeby galerii Kwiatkowski pozyskał od władz miejskich zrujnowany budynek kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, który odrestaurował po zniszczeniach dokonanych w czasie wojny.

Galeria EL odegrała kluczową rolę w rozwoju i upowszechnianiu sztuki współczesnej w Elblągu. Stała się także istotnym ośrodkiem sztuki na mapie Polski. Jej najważniejszym przedsięwzięciem było Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, czyli cykliczne wydarzenie artystyczne odbywające się w latach 1965–1973. Jego kolejne edycje zaowocowały powstaniem w przestrzeni miejskiej kilkudziesięciu abstrakcyjnych rzeźb z metalu. Impreza została zorganizowana we współpracy z Zakładami Mechanicznymi im. Karola Świerczewskiego Zamech.

W 1971 roku Biennale odbyło się pod hasłem „Zjazd Marzycieli”, a w jego formule położono nacisk na prezentację realizacji wymykających się tradycyjnym klasyfikacjom artystycznym, takich jak działania o charakterze performatywnym, odczyty, czy też prezentacje dokumentacji artystycznej

Choć w Kronice pojawia się odwołanie do „Zjazdu Marzycieli”, prezentowane w niej wydarzenia miały miejsce w roku 1972 i nie były częścią tej imprezy. Pierwszym z nich jest akcja przeprowadzona w plenerze w okolicach miasta przez członków Trupy A-Z. Druga część reportażu prezentuje działanie performatywne artysty Pawła Freislera pt. “Działania: stół, krzesło”, przeprowadzone w Elblągu 6 lutego 1972 roku w ramach IV Pleneru Elbląskiego.

Opis na podstawie: Notatnik Robotnika Sztuki, tom 1., Elbląg 1972, b.p.

PKF 14B/72

Komentarz: Jerzy Kasprzycki
Lektor: Czesław Seniuch
Zdjęcia: Ryszard Golc
Opracowanie dźwiękowe: Krystyna Tunicka-Palluth
Montaż: Jadwiga Zajiček
Numer tematu: 6
Osoba: Paweł Freisler (artysta)
Zdarzenie: IV Plener Elbląski
Czas akcji: 1972-02-06
Miejsce akcji: Elbląg
Prawa: WFDiF
Format dźwięku: mono
Format klatki: 4:3
System koloru: czarno-biały
 

Rok powstania: 1972
Czas trwania: 1'50"
Język: polski
Oryginalne media:

© WFDiF Zobacz więcej na Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej