Filmoteka Muzeum

Obszar to mroczne i zmanipulowane przedstawienie krajobrazu miasta oraz działań jego mieszkańców. Ścieżkę dźwiękową stanowi eksperymentalny zbiór naturalnych, mechanicznych i wokalnych odgłosów, które dodają filmowi aury tajemniczości. Obserwujemy miasto przez obiektyw kamery, której dynamiczna praca pozwala dostrzec coraz to nowe obrazy przypominające żywe fotografie.

Bendkowski otrzymał wykształcenie przede wszystkim jako fotograf. Jego realizacje filmowe analizują sposób, w jaki manipulacja obrazem i dźwiękiem wpływa na percepcję. Jak pisał o swoim filmie sam artysta: „potencjał dynamiki obrazu filmowego i dźwięku został zweryfikowany za pomocą następujących elementów: opowieść aktora; zmiana punktu widzenia przy nieprzerwanej rejestracji przestrzeni; powielanie zarejestrowanych obrazów przestrzeni; włączenie elementów statycznych w obrazy cechujące się dużą dynamiką; zwiększenie kontrastu; fragmentaryczna rejestracja przestrzeni; identyfikacja przedmiotu i istoty ludzkiej; fragmentaryczne przedstawienie ciała ludzkiego; dynamiczny montaż wszelkich relacji”.

Opis za: The Workshop of the Film Form 1970-1977, kat. wyst., Electronic Arts Intermix, Nowy Jork 2004.

Rok powstania: 1973
Czas trwania: 4'47''
Język: brak języka
Oryginalne media: 35 mm

© Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi

Data nabycia: 24.02.2012
Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt

INNE PRACE TEGO ARTYSTY W FILMOTECE